Trommelen voor Vrede
Drumming for Peace

In 2014, tijdens de Inadani bij Wadaiko Tokara in Japan groeide, al pratend met andere taikospelers uit Azie en Europa, de idee : een tegenhanger voor de "Burundi Wardrums". We vonden dat er al genoeg oorlog in de Wereld heerst en omdat Japan geen leger vormt voor oorlog, maar wel om humane taken te ondersteunen, vonden wij dat de Japanse trom (taiko) het geschikte instrument was om aandacht op vrede te vestigen.

Omdat we reeds de creatie Niji Matsuri van Art Lee leerden, vroegen en kregen we toestemming om deze te gebruiken voor Vrede gerelateerde projecten. Sinds 2015 performen de vrijwilligers van het Taiko Peace Project tijdens de Vredesweek en Internationale Dag van de Vrede (21sept). Elk jaar kiezen ze andere steden van Vlaanderen voor hun pop up/flash mob om aandacht op Vrede te vestigen.

(ondanks Corona performden onze vrijwilligers voor Vrede, in link - blokje "MEER" krijg je dus meer nieuws over het bizarre 2020 !)

In 2014, during the Inadani at Wadaiko Tokara in Japan, while talking to other taiko players from Asia and Europe, the idea grew to create a counterpart to the "Burundi Wardrums". We found that there was already enough war in the World and since Japan doesn't have an army for war, but only for supporting humane tasks, we found that the Japanese drum (taiko) was the right instrument to draw attention to peace.

As we already learned the creation of Niji Matsuri from Art Lee, we asked for permission to use it for Peace related projects. Each year since 2015 the Taiko Peace Project volunteers give a drumming performance during the Peace Week and on the International Day of Peace (Sept 21). Each year they choose another Flemish city for their pop up / flash mob to draw attention to Peace.

(After all covid-situations, our volunteering Taiko Peace team made several Peace pop-ups, and you can read more about what happened in 2020 on link to pages "MEER"  ;))

Taiko Peace Project ondersteunt elk initiatief dat Vredegerelateerd is : zo trommelen ze voor de stappers van "Oxfam Peace Walk" en trekken de vredelievende taikospelers aandacht voor het event "Origami Kraanvogels voor Vrede" in de Japanse Tuin.


Taiko Peace Project supports every Peace-related initiative such as drumming for the walkers of the "Oxfam Peace Walk" and drawing attention to the event "Origami Cranes for Peace" in the Japanese Garden.

Ter gelegenheid van de jaarlijkse Herdenking Hiroshima/Nagasaki van het Vredesoverleg, werd TaikoPeaceProject uitgenodigd deze plechtigheid te ondersteunen. Na hun openingsact kwam zachte taikobegeleiding bij traditionele Japanse liederen, gebracht door Kyoko Ishida, sopraan uit Tokyo.

Als afsluiter van deze Herdenkinsplechtigheid zongen sopranen Kyoko Ishida en Ana Pardo samen met celliste Eline Duerinck een aantal internationale vredesliederen terwijl lampionnen in de Leie konden drijven.

On the occasion of the annual Hiroshima / Nagasaki Memorial of the Peace Council, TaikoPeaceProject was invited to support this ceremony. After their opening act, soft Taiko musical accompaniment came with traditional Japanese songs, brought by Kyoko Ishida, one of Tokyo's famous sopranos. 

At the end, while lanterns floated around on the Leie for the Commemoration of Remembrance, sopranos Kyoko Ishida and Ana Pardo sang a few international peace songs acccompanied by the cellist Eline Duerinck.