Thanks to all volunteers who helped to spread the message for Peace with their taiko.

Dankbaar voor alle vrijwilligers - taikovrienden uit verschillende Belgische taiko-groepen - die door de jaren heen hebben bijgedragen om de Vredesboodschap uit te dragen.